مقالات ترجمه شده

مقاله دارو با ترجمه

دانلود مقاله دارو با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات دارو با ترجمه ، مقالات دارو با ترجمه ، دانلود مقاله بیس دارو ، دانلود ترجمه مقالات دارو ، دانلود مقاله ISI دارو ، ترجمه مقاله دارو ، مقالات isi دارو با ترجمه و گرایش های رشته دارو را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Liposomal drug delivery systems: From concept to clinical applications

2013
1580
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Trends and Developments in Liposome Drug Delivery Systems

2001
1581
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Pharmaceutical digital marketing and governance: illicit actors and challenges to global patient safety and public health

2013
1724
word
18
رایگان

عنوان لاتین

METABOLITES IN PLANTS AND ITS CLASSIFICATION

2015
1744
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Consumer attitudes and behaviors associated with direct-to-consumer prescription drug marketing

2007
1748
word
27
رایگان

عنوان لاتین

Mechanisms of drug release in pH-sensitive micelles for tumour targeted drug delivery system: A review

2018
2614
word
11
رایگان

عنوان لاتین

EMULGEL: A COMPREHENSIVE REVIEW ON THE RECENT ADVANCES IN TOPICAL DRUG DELIVERY

2011
3950
word
13
رایگان
عنوان فارسی امولژل: مرور

عنوان لاتین

EMULGEL: A REVIEW

2011
3952
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI