مقالات ترجمه شده

مقاله تکنولوژی با ترجمه

دانلود مقاله تکنولوژی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات تکنولوژی با ترجمه ، مقالات تکنولوژی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس تکنولوژی ، دانلود ترجمه مقالات تکنولوژی ، دانلود مقاله ISI تکنولوژی ، ترجمه مقاله تکنولوژی ، مقالات isi تکنولوژی با ترجمه و گرایش های رشته تکنولوژی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Institutionalising social learning: Towards systemic and adaptive governance

2015
1871
word
21
رایگان

عنوان لاتین

SQL Support over MongoDB using Metadata

2013
1883
word
12
رایگان

عنوان لاتین

System Thinking Approach in Solving Problems of Technology Transfer Process

2015
1900
word
8
رایگان

عنوان لاتین

System Architecture and Cross-Layer Optimization of Video Broadcast over WiMAX

2007
2079
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Review the benefits of using Value Engineering in Information Technology Project Management

2011
2099
word
14
رایگان

عنوان لاتین

A Multi-Agent Based Technique for Fault Location, Isolation and Service Restoration

2016
2164
word
24
رایگان

عنوان لاتین

A 27-GHz Low-Power Push-Push LC VCO with Wide Tuning Range in 65nm CMOS

2011
2256
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI