مقالات ترجمه شده

مقاله توزیع با ترجمه

دانلود مقاله توزیع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات توزیع با ترجمه ، مقالات توزیع با ترجمه ، دانلود مقاله بیس توزیع ، دانلود ترجمه مقالات توزیع ، دانلود مقاله ISI توزیع ، ترجمه مقاله توزیع ، مقالات isi توزیع با ترجمه و گرایش های رشته توزیع را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Market orientation, trust and satisfaction in dyadic relationships:a manufacturer-retailer analysis

2003
1013
word
25
رایگان

عنوان لاتین

The influence of applying green marketing mix by chemical industries companies in three Arab States in West Asia on consumer's mental image

2011
1039
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Interactive Distributed Generation Interface for Flexible Micro-Grid Operation in Smart Distribution Systems

2012
1071
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Robust Probabilistic Distributed Power Control Algorithm for Underlay Cognitive Radio Networks under Channel Uncertainties

2014
1074
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Influence of statistical distribution properties on ultrafastrandom-number generation using chaotic semiconductor lasers

2014
1083
word
6
رایگان

عنوان لاتین

A comparison of picking, storage, and routing policies in manualorder picking

2004
1092
word
18
رایگان

عنوان لاتین

The Globalization of Indian Hindi Movie Industry

2010
1107
word
5
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI