مقالات ترجمه شده

مقاله بهداشت با ترجمه

دانلود مقاله بهداشت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات بهداشت با ترجمه ، مقالات بهداشت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس بهداشت ، دانلود ترجمه مقالات بهداشت ، دانلود مقاله ISI بهداشت ، ترجمه مقاله بهداشت ، مقالات isi بهداشت با ترجمه و گرایش های رشته بهداشت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Synthetic Genomes for Synthetic Biology

2010
1213
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Characterisation of production, marketing and consumption patterns of farmed tilapia in the Nile Delta of Egypt

2015
1319
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Attitudes towards the use of computerized cognitive behavior therapy (cCBT) with children and adolescents: A survey among Swedish mental health professionals

2014
1402
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Integration of peer support and computer-based CBT for veterans with depression

2014
1418
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Personality profile of adult ADHD: The alternative five factor model

2012
1447
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Causal relationships between physical, mental and social health-related factors among the Japanese elderly: A chronological study

2012
1654
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Health risks associated with exposure to surgical smoke for surgeons and operation room personnel

2014
1701
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Viable but Nonculturable Bacteria: Food Safety and Public Health Perspective

2013
2061
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI