مقالات ترجمه شده

مقاله اوتیسم با ترجمه

دانلود مقاله اوتیسم با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اوتیسم با ترجمه ، مقالات اوتیسم با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اوتیسم ، دانلود ترجمه مقالات اوتیسم ، دانلود مقاله ISI اوتیسم ، ترجمه مقاله اوتیسم ، مقالات isi اوتیسم با ترجمه و گرایش های رشته اوتیسم را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Sleep Difficulties and Medications in Children With Autism Spectrum Disorders: A Registry Study

2016
1936
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Painting Therapy on Aggression in Educable Intellectually Disabled Students

2014
1937
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Startle and blink reflex in high functioning autism

2016
2277
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Atypical Sensory behaviours in children with Tourette’sSyndrome and in children with Autism Spectrum Disorders

2016
2397
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Nutritional deficiencies and overweight prevalence among children with autism spectrum disorder

2015
2948
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive behavior profiles in young children with autism spectrum disorder diagnosed under DSM-5 criteria

2017
3157
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Teaching advance movement exploration skills in water to children with autism spectrum disorders

2015
3944
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Onset of maternal psychiatric disorders after the birth of a child with intellectual disability: A retrospective cohort study

2015
4234
word
18
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI