مقالات ترجمه شده

رفتارهای احساسی ناهنجار در کودکان دارای نشانگان توره و در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم

عنوان فارسی

رفتارهای احساسی ناهنجار در کودکان دارای نشانگان توره و در کودکان دارای اختلالات طیف اوتیسم


عنوان لاتین

Atypical Sensory behaviours in children with Tourette’sSyndrome and in children with Autism Spectrum Disorders

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 2397
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 22
نام مجله Research in Developmental Disabilities
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اختلال‌های بصری مشخص خواندن متن را مشکل می‌سازد و به استرس بصری نسبت داده شده اند، همچنین "الگو مرتبط با استرس بصری" نامیده شده‌اند. 12 کودک دارای ASD، 12 کودک دارای سندرم توره و بدون ASD و 12 کنترل کننده، همه از نظر سن و توانایی‌های غیر کلامی تطبیق داده شدند، در یک آزمایش که در خصوص رفتارهای احساسی و استرس بصری جست و جو می‌کند، شرکت کردند. میزان خواندن و دقت به وسیله‌ی درجه بندی ویلکینز در آزمون خوانداری همراه و بدون پوشش مشهود ارزیابی شد. هم کودکان دارای نشانگان توره و هم کودکان دارای ASD سطح بالایی از رفتارهای احساسی ناهنجار و نشانه‌هایی از استرس بصری را نسبت به کودکان نمونه کنترل شده نشان دادند. شش نفر از دوازده کودک درارای نشانگان توره (50%) درست تر و بیشتر از 15% با یک پوشش رنگی سریع تر خواندند. چهار نفر از 12 کودک دارای ASD و هیچ یک از کودکان کنترل، بالای 15% با یک پوشش با سرعت بیشتری خواندند. یافته در ارتباط با مشکلات تعدیل احساسی بحث می‌کند.

چکیده لاتین

Certain visual disturbances make it difficult to read text and have been attributed to visualstress, also called “pattern-related visual stress”. 12 Children with ASD, 12 children withTourette’s syndrome and without ASD and 12 controls, all matched on age and non verbalability, participated in an experiment exploring sensory behaviours and visual stress. Read-ing rate and accuracy were assessed with the Wilkins Rate of Reading test with and withoutthe Intuitive Overlays. Both the children with Tourette’s and the children with ASD showeda higher prevalence of atypical sensory behaviours and symptoms of visual stress than thetypically developing control children. Six out of twelve children with Tourette’s syndrome(50%) read more accurately and over 15% more quickly with a coloured overlay. Four of the12 children with ASD and none of the control children read over 15% more quickly with anoverlay. The findings are discussed in relation to problems in sensory modulation.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI