مقالات ترجمه شده

مقاله انتقال حرارت با ترجمه

دانلود مقاله انتقال حرارت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات انتقال حرارت با ترجمه ، مقالات انتقال حرارت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس انتقال حرارت ، دانلود ترجمه مقالات انتقال حرارت ، دانلود مقاله ISI انتقال حرارت ، ترجمه مقاله انتقال حرارت ، مقالات isi انتقال حرارت با ترجمه و گرایش های رشته انتقال حرارت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Internal and external fin heat transfer enhancement technique for latent heat thermal energy storage in triplex tube heat exchangers

2013
1026
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Experimental study of melting and solidification of PCM in a triplex tube heat exchanger with fins

2014
1065
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Hydrodynamic-thermal boundary layer development and mass transfer characteristics of a circular cylinder in confined flow

2010
2078
word
28
رایگان

عنوان لاتین

Thermal and Mechanical Properties of Polypropylene/ Boron Nitride Composites

2013
2315
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Experimental and numerical analysis of natural convection heat transfer coefficient of V-type fin configurations†

2013
2675
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Experimental and numerical study of heat transfer through a synchronous belt transmission type AT10

2017
3105
word
30
رایگان

عنوان لاتین

Dimethyl ether production from CO2 rich feedstocks in a one-step process: Thermodynamic evaluation and reactor simulation

2016
3951
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Fluid Science Measurements of the gas-particle convective heat transfer coefficient in a packed bed for high-temperature energy storage

2001
4259
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI