مقالات ترجمه شده

گسترش لایه حرارتی - هیدرودینامیک و مشخصه‌های انتقال توده استوانه دوار در جریان محدود

عنوان فارسی

گسترش لایه حرارتی - هیدرودینامیک و مشخصه‌های انتقال توده استوانه دوار در جریان محدود


عنوان لاتین

Hydrodynamic-thermal boundary layer development and mass transfer characteristics of a circular cylinder in confined flow

مشخصات کلی

سال انتشار 2010
کد مقاله 2078
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 28
نام مجله International Journal of Thermal Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

تاثیرات انسداد بر مشخصه‌های انتقال توده، حرارتی هیدرودینامیک استوانه دوار (CC) و ارتباط آنها با یکدیگر با لحاظ نمودن تاثیر انسداد بر جریان و مکانیزم انتقال حرارت در تلاقی با ضریب پخش به صورت عددی مورد بررسی‌ قرار گرفته شده تا میزان تاثیر پذیری رفتار و پدیده انتقال جرم ( توده ) نشان داده شود. با اجرای () فراگیر (منسجم) () در میدان‌های حرارتی و هیدرودینامیک اطراف ()، توزیع رطوبت ( پراکندگی ) درون () با استفاده از روش () ارزیابی گردید. مشخص شد که انسداد موجب لایه‌های مرزی حرارتی و هیدرودینامیک نازکتری شده، فعالیت‌های حرارتی و اصطکاکی را افزایش داده، و نقاط تفکیک ( جدایی‌ ) را به طرف پایین جابجا مینماید. () در چارچوب انسداد کامل، مقادیر انتقال حرارت نقطه ایستایی بیش از مقادیر مربوط به چارچوب ( پشت ) (back) ارزیابی شدند، که این امر نشان دهنده قابلیت رو به افزایش انتقال حرارت فعالیت گشتاور نقطه ایستایی در مقایسه با تاثیر سیستم حلقوی رو به پایین میباشد. تاثیر ضریب پخش رطوبت بر زمان کلی‌ خشک شدن با انسداد قویتر، ارتقا میابد. با افزایش ضرایب انتقال توده ( جرم ) پشت ( بک فیس‌) همزمان با افزایش بتا (β)، بر عکس این مساله برای مقادیر نمای جلو (front face) برقرار است.

چکیده لاتین

The effects of blockage on the hydrodynamic, thermal and mass transfer characteristics of a circular cylinder (CC) and their association with each other are investigated numerically, by considering the influence of blockage (b ¼ 0.333e0.800) on the flow and heat transfer mechanisms in conjunction with moisture diffusivity (D ¼ 1  108e1  105 m2/s) to show how much mass transfer behavior and phenomena are affected. As some comprehensive ANSYS-CFX runs are performed in the hydrodynamic and thermal fields around the CC, the moisture distributions within the CC are evaluated by Alternating Direction Implicit method. It is determined that blockage causes thinner hydrodynamic and thermal boundary layers, rises the frictional and thermal activities, and shifts the separation locations (qs) downstream to qs ¼ 50.20, 41.98 and 37.30 for b¼ 0.333, 0.571 and 0.800. In the complete blockage scenario set, stagnation point heat transfer values are evaluated to be above those of the back-face, signifying the superior heat transfer enhancing capability of the stagnation point momentum activity when compared with the impact of downstream vortex system. The influence of moisture diffusivity on the overall drying times is determined to advance with stronger blockage. As the back face mass transfer coefficients (hm-bf ) rise with a high b, the contrary is valid for front face values (hm-ff ), with the interpreting ratios of hm-bf /hm ¼ 0.51 and 0.57 and hm-ff /hm ¼ 1.49 and 1.43 for b¼ 0.333 and 0.800.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI