مقالات ترجمه شده

مقاله اضطراب با ترجمه

دانلود مقاله اضطراب با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اضطراب با ترجمه ، مقالات اضطراب با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اضطراب ، دانلود ترجمه مقالات اضطراب ، دانلود مقاله ISI اضطراب ، ترجمه مقاله اضطراب ، مقالات isi اضطراب با ترجمه و گرایش های رشته اضطراب را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The Impact of Peplau's Therapeutic Communication Model on Anxiety and Depression in Patients Candidate for Coronary Artery Bypass

2014
1347
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Parental responsibility beliefs: associations with parental anxiety and behaviours in the context of childhood anxiety disorders

2015
1707
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Toward an integrative model of the spectrum of mood, behavioral and personality disorders based on fear and anger traits: II. Implications for neurobiology, genetics and psychopharmacological treatment

2006
1889
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Effect of Painting Therapy on Aggression in Educable Intellectually Disabled Students

2014
1937
word
8
رایگان

عنوان لاتین

The Relationship between Internet Addiction and Anxiety among students of University of Sargodha

2014
1944
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Acceptance and commitment group therapy for health anxiety – Results from a pilot study

2013
1988
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Group Training of Stress Management vs. Group Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Depression, Anxiety and Perceived Stress Among HIV-Positive Men

2013
1989
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Effectiveness of Group Play Therapy in Generalized Anxiety Disorder of Children

2011
1992
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI