مقالات ترجمه شده

آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی رفتاری (CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان

عنوان فارسی

آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی رفتاری (CBT) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان


عنوان لاتین

Group Training of Stress Management vs. Group Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Depression, Anxiety and Perceived Stress Among HIV-Positive Men

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1989
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 6
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

هدف: هدف از این مطالعه آموزش گروهی از مدیریت استرس در مقابل گروه درمان شناختی-رفتاری در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس ناشی از HIV مثبت در مردان می باشد. روش بررسی: در این مطالعه، سه گروه از مردان دارای HIV مثبت ( گروه CBT، گروه مدیریت استرس، گروه کنترل) که هر گروه شالم 15 نفر بود، افسردگی، اضطراب، و استرس را با روش های پیش آزمون و ابزار امتحانی، مورد بررسی قرار دادند. نتایج: هر دو روش (CBT و مدیریت استرس) در کاهش افسردگی، اضطراب و استرس درک شده موثر بودند. ارزیابی متوسط، تاثیر گذاری گروه آموزشی مدیرین استرس از CBT را نشان داد. نتیجه گیری: گروه آموزش مدیریت استرس، موثر تر از گروه CBT در مردان مبتلا به HIV مثبت بود که به کاهش افسردگی، اضطراب و مدیریت استرس منجر شده است.

چکیده لاتین

Objective: To compare the effectiveness of group training of stress management with cognitive-behavioral therapy (CBT) in reducing depression, anxiety and stress perceived among HIV-positive men. Methods:Inthis semi-experimental study, three groups of HIV-positive men (CBT group, stress management group, and control group) including 15 patients in each group were compared regarding depression, anxiety, and stress using pre-test and post-test tools. Results: Both interventions (CBT and stress management) were effective in reducing depression, anxiety and perceived stress. Evaluating adjustedmean showed the more effectivenessofthe group stressmanagementtraining than CBT. Conclusion: Group stress management training is more effective than group CBT in HIV-positive mentodecreasedepression, anxiety and stress management. Declaration of interest: None. Clinical Trial Registration: URL: http://.irct.ir. Unique identifier: 2012121711782N1 Citation: HemmatiSabet A, Khalatbari J, Abbas Ghorbani M, Haghighi M, Ahmadpanah M. Group training of stress management vs. group cognitive-behavioral therapy in reducing depression, anxiety and perceived stress among HIV-positive men. Iran J Psychiatry Behave Sci 2013; 7(1): 4-8

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI