مقالات ترجمه شده

مقاله ارزیابی عملکرد با ترجمه

دانلود مقاله ارزیابی عملکرد با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ارزیابی عملکرد با ترجمه ، مقالات ارزیابی عملکرد با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ارزیابی عملکرد ، دانلود ترجمه مقالات ارزیابی عملکرد ، دانلود مقاله ISI ارزیابی عملکرد ، ترجمه مقاله ارزیابی عملکرد ، مقالات isi ارزیابی عملکرد با ترجمه و گرایش های رشته ارزیابی عملکرد را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

On the Down-Link Performance of Multi-Carrier CDMA Systems With Partial Equalization

2007
1508
word
24
رایگان

عنوان لاتین

Performance measurement and management: a literature review and a research agenda

2010
1831
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Assessing the effectiveness of a performance evaluation system in the public health care sector: some novel evidence from the Tuscany region experience

2012
1848
word
8
رایگان

عنوان لاتین

The influence of comprehensive performance measurement system (CPMS) towards managers’ role ambiguity

2014
1861
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Performance appraisal and a field study

2016
4191
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI