مقالات ترجمه شده

ارزیابی عملکرد و مطالعه ی میدانی

عنوان فارسی

ارزیابی عملکرد و مطالعه ی میدانی


عنوان لاتین

Performance appraisal and a field study

مشخصات کلی

سال انتشار 2016
کد مقاله 4191
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 14
نام مجله Procedia - Social and Behavioral Sciences
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

عملکرد، فرایند مدیریت سیستماتیک است. به منظور موفقیت امیز بودن این فرایند، مدیریت باید ذهنیت اداری قوی و مستحکمی را اتخاذ نماید. در طول این فرایند، مراحل برنامه ریزی، ارزیابی و توسعه به طور قابل توجهی فعال می شوند. منابع انسانی قوی در مدیریت را تنها می توان از طریق ازریابی عملکرد قوی محقق ساخت. در بازارهای رقابتی امروز، زمانی که ارزیابی عملکرد مدیریت نسبت به فروش و بازاریابی انجام می شود، انگیزش کارمندان بیشتر بر اهداف انتفاعی تمرکز خواهد کرد. متغیرهای قابل توجهی مانند زمان، مقدار، کیفیت، هزینه یابی، استانداردهای سلامت و امنیت، مطابق با نیازمندی های سیستم های مدیریت عملکرد و سازمان ها پیاده سازی می شوند. اهداف، اصول، روش های سنتی و معاصر ارزیابی عملکرد، در بخش نظری این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته اند. رضایت کارمند و مشتری در پیاده سازی بخش پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است که شامل پژوهش و بررسی رضایت مشتری در حیطه ی سیستم ارزیابی عملکرد در مورد کارمندان مدیریت یک فرودگاه است. علاوه براین، این بررسی شامل میزان رضایت با توجه به آموزش کارمند و تاثیرات ان بر رضایت مشتری است. بنابراین، نقش فرایند اموزش در رفتار کارمند بیان شده است. پرسشنامه ی پژوهش، تهیه و اماده شده و پاسخ ها دریافت شد، دسته بندی و رتبه بندی ان ها انجام شد، برنامه های اماری و نرم افزارSPSS برای ویندوز15.0 برای کسب یافته های مورد استفاده قرار گرفتند. روش های آماری توصیفی نیز در طول ارزیابی داده های به کار برده شدند. نتایج و پیشنهادات از طریق ازمونt بیان شد، ازمونt نمونه ی مستقل، ANOVA، پیرسون و هم بستگی به عنوان ازمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفتند.

چکیده لاتین

Performance is a systematic management process. In order the process to be successful, the management ought to adopt a strong administrative mentality. During this process, the phases of planning, appraisal and development to be actuated significantly. Strong human resources in the managements can only be achieved through a strong performance appraisal. In today’s competitive markets, when the performance appraisals of the managements are oriented to the marketing and the sales, the motivation of the employees will be focused on the profit targets. Here, the most significant variables e.g. “time, amount, quality, costing, health and security standards” shall be implemented according to the requirements of the performance management systems and organisations. The purposes, the principles, the traditional and contemporary methods of the performance appraisal methods have been examined in the theoretical section of the study. The employee and customer satisfaction has been measured in the implementation section of the survey, which comprises a customer satisfaction survey conducted in the scope of a performance appraisal system on the employees of an airport management. Furthermore, the survey also comprises the satisfaction degree in respect to the employee education and the impacts to the degree of the customer satisfaction. Hence the contribution of the education process to the employee behaviour has been provided. The questionnaire articles of the study has been prepared, the responses obtained, their assortment done, passed through the statistical programs and SPSS for Windows 15.0 program has been utilised for the obtained findings. Descriptive statistical methods (e.g. frequency, average, standard deviation) has been utilised during the appraisal of the data. Results and proposals are brought forward by the matched t-test, independent sample t-test, anova, pearson and correlation used as the hypothesis tests.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI