مقالات ترجمه شده

مقاله isi مهندسی نفت با ترجمه

دانلود مقاله نفت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات نفت با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله نفت با ترجمه ، دانلود مقالات نفت با ترجمه ، مقاله نفت با ترجمه ، مقالات نفت با ترجمه ، ترجمه مقاله نفت و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

The Effect of the Salinity of Injected Water and Reservoir Water on WAG Injection: A Study in an Iranian Reservoir

2013
3462
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Using adaptive algorithms based of fuzzy logic in vibration diagnostic systems

2016
3138
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Sonochemical approaches to enhanced oil recovery

2015
2673
word
14
رایگان
عنوان فارسی خطرات انتقال نفت

عنوان لاتین

Risks of the oil transition

2006
2251
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A New Model for Determining the Radius of Mud Loss during Drilling Operation in a Radial Fractured Network

2012
2089
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Sacrificing Cereals for Crude: Has oil discovery slowed agriculture growth in Ghana?

2016
2039
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Recovery Mechanisms in Fractured Reservoirs and Field Performance

2000
1888
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Marine oil spill risk mapping for accidental pollution and its application in a coastal city

2015
1844
word
14
رایگان

عنوان لاتین

CFD FOR SUPERSONIC GAS PROCESSING

2006
1245
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI