مقالات ترجمه شده

یک مدل جدید برای تعیین شعاع هرزروی گل حفاری در طول عملیات در یک شکاف شبکه شعاعی

عنوان فارسی

یک مدل جدید برای تعیین شعاع هرزروی گل حفاری در طول عملیات در یک شکاف شبکه شعاعی


عنوان لاتین

A New Model for Determining the Radius of Mud Loss during Drilling Operation in a Radial Fractured Network

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 2089
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله فاقد منبع
نشریه فاقد منبع
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

راه‌ حل جدید برای تعیین میزان هرز روی گل در طول عملیات حفاری در یک مخزن شکسته به‌ طور منظم شبکه‌های شکسته شعاعی دو یا سه‌بعدی با گنجایش جدید انتقال همرفتی مایع تصفیه‌ شده در ماتریس ارائه‌شده است. همرفتی پراکنده انتقال مایع تصفیه‌ شده همراه شبکه است که در آن گل حفاری را می‌توان در ماتریس‌ های موجود فیلتر مدل‌ سازی شده است. اثر کیک فیلتر در شکست ماتریس در شبکه با استفاده از یک معادله میزان فیلتر تجربی زوال شبیه‌ سازی‌ شده است. حل عددی در این مطالعه استفاده می‌شود. ثبات راه‌حل عددی بررسی و بهترین وضعیت در نظر گرفته‌شده است. حساسیت تجزیه‌ و تحلیل در تمام پارامترها در مدل انجام‌ شده است و اثر هر یک از پارامترها از جمله میزان از دست دادن چاه، ضخامت مخزن، شکست اندازه دهانه، تخلخل ماتریس، نفوذپذیری ماتریس و پراکنش و مقدار پالایش بررسی‌شده است. با استفاده از مدل توسعه‌یافته، میزان پالایش گل در مقابل موقعیت پیکربندی‌های مختلف شبکه‌های شکسته برای شرایط مختلف چاه، ویژگی مخزن و هندسه مخزن در زمان‌های مختلف رسم شده است. موقعیت در شبکه شکست که در آن منحنی غلظت صفر است می‌تواند برای نشان دادن لایه شعاعی ناشی از عملیات حفاری در نظر گرفته شود. این شعاع را می‌توان برای تعیین حجم اسید در جریان عملیات چاره کاری با اسید و وضعیت دقیق تفسیر چاه استفاده شود.

چکیده لاتین

A new solution for determining the amount of mud loss during drilling operation in a fractured reservoir having a regular two- or three-dimensional radial fractured network with the novel inclusion of a convective transport of filtrate in the matrix is presented. Convective-dispersive filtrate transport along the network is modeled in which drilling mud can be filtered in existing matrix. The filter cake effect at the fracture-matrix interface in the network is simulated by means of an empirically decaying filter rate equation. The numerical solution is used in this study. The consistency of numerical solution is checked and the best situation is considered. The sensitivity analysis on all parameters in the model has been done and the effect of each parameters such as wellbore loss rate, reservoir thickness, fracture opening size, matrix porosity, matrix permeability and dispersivity, on the amount of filtration are inversitaged. By means of developed model, the amount of mud filtration can be plotted against position in different fractured network configurations for different wellbore conditions, reservoir properties and reservoir geometries at different times. The position in the fracture network at which the curve of concentration reaches zero can be considered to represent skin radius caused by drilling operation. This radius can be used for determining the acid volume which is needed for acidizing operation and accurate well-log interpretation

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI