مقالات ترجمه شده

مقاله وب با ترجمه

دانلود مقاله وب با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات وب با ترجمه ، مقالات وب با ترجمه ، دانلود مقاله بیس وب ، دانلود ترجمه مقالات وب ، دانلود مقاله ISI وب ، ترجمه مقاله وب ، مقالات isi وب با ترجمه و گرایش های رشته وب را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Knowledge Discovery and Retrieval on World Wide Web Using Web Structure Mining

2010
1796
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Swoogle: A Search and Metadata Engine for the Semantic Web

2004
2218
word
14
رایگان

عنوان لاتین

Discovering Student web Usage Profiles Using Markov Chains

2011
2305
word
22
رایگان

عنوان لاتین

A Clustering Based Routing Algorithm in IoT Aware Wireless Mesh Networks

2018
2628
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Predicting Twitter User Demographics using Distant Supervision from Website Traffic Data

2016
3800
word
21
رایگان

عنوان لاتین

udpSkeduler: A Web architecture based decision support system for course and classroom scheduling

2012
3878
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Sentiment Analysis for Web-based Big Data: A Survey

2015
3958
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Design and Implementation of Web Usage Mining Intelligent System in the Field of e-commerce

2012
3996
word
10
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI