مقالات ترجمه شده

مقاله ناتوانی ذهنی با ترجمه

دانلود مقاله ناتوانی ذهنی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ناتوانی ذهنی با ترجمه ، مقالات ناتوانی ذهنی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ناتوانی ذهنی ، دانلود ترجمه مقالات ناتوانی ذهنی ، دانلود مقاله ISI ناتوانی ذهنی ، ترجمه مقاله ناتوانی ذهنی ، مقالات isi ناتوانی ذهنی با ترجمه و گرایش های رشته ناتوانی ذهنی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Effect of Painting Therapy on Aggression in Educable Intellectually Disabled Students

2014
1937
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Onset of maternal psychiatric disorders after the birth of a child with intellectual disability: A retrospective cohort study

2015
4234
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Estimating the level of functional ability of children identified as likely to have an intellectual disability

2013
4428
word
15
رایگان

عنوان لاتین

The relationship between contact and attitudes: Reducing prejudice toward individuals with intellectual and developmental disabilities

2015
4967
word
29
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI