مقالات ترجمه شده

ارزیابی سطح توانایی عملکردی کودکانی که احتمالا مبتلا به ناتوانی ذهنی تشخیص داده شده اند

عنوان فارسی

ارزیابی سطح توانایی عملکردی کودکانی که احتمالا مبتلا به ناتوانی ذهنی تشخیص داده شده اند


عنوان لاتین

Estimating the level of functional ability of children identified as likely to have an intellectual disability

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 4428
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 15
نام مجله Research in Developmental Disabilities
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

ابزارهای غربالگری نشان دهنده احتمال ابتلای کودک به ناتوانی ذهنی (ID)هستند. از تحلیل نظریه سوال پاسخ (IRT) می توان جهت ارزیابی ویژگی های آماری این ابزارها برای گسترش استفاده بیشتر از آن ها به عنوان غربالی برای ID استفاده نمود . ما از تحلیل مقیاس گذاری IRT ناپارامتری برای بررسی امکان استفاده از پرسشنامه غربالگری ناتوانی ذهنی کودک یا بزرگسالان (CAIDS-Q) دارای ویژگی های آماری، جهت بررسی سطوح توانایی عملکرد و ارزیابی هر یک از ویژگی های مربوط به آسیب های ذهنی که همواره نشان دهنده سطوح پایین تر یا بالاتر توانایی عملکردی هستند، استفاده کردیم. اعتبار دو کاربرد پیشنهادی توسط ارزیابی مطابقت CAIDS-Q با ویژگی های مدل همگنی یکتواخت (MHM) با یک بعدی بودن شناسایی شد، استقلال محلی و یکنواختی نهفته و مدل یکنواختی دوگانه (DMM)، به وسیله فرضیه های MHM مشخص گردید و علاوه بر این، از عملکردهای سوال پاسخ نامتقاطع استفاده شد. ما این مدل ها را با استفاده از داده های CAIDS-Q از 319 نفر که برای خدمات بالینی کودکان ارجاع داده شده بودند تحلیل کردیم. CAIDS-Q با ویژگی های MHM مطابق بود ولی با DMM مطابقتی نداشت. در عمل، این امر به این معناست که نمرات کل CAIDS-Q می توانند برای ارزیابی سریع سطح توانایی عملکردی فردی استفاده شوند. با این حال، سوالات CAIDS-Q نشان دهنده یکسان بودن ترتیب سوالات نبود، و این مانع از استفاده از سوالات فردی در جداسازی به عتوان شاخص های دقیق سطح توانایی عملکردی فردی بود.

چکیده لاتین

Screening tools can provide an indication of whether a child may have an intellectual disability (ID). Item response theory (IRT) analyses can be used to assess whether the statistical properties of the tools are such that their utility extends beyond their use as a screen for ID. We used non-parametric IRT scaling analyses to investigate whether the Child and Adolescent Intellectual Disability Screening Questionnaire (CAIDS-Q) possessed the statistical properties that would suggest its use could be extended to estimate levels of functional ability and to estimate which (if any) features associated with intellectual impairment are consistently indicative of lower or higher levels of functional ability. The validity of the two proposed applications was assessed by evaluating whether the CAIDS-Q conformed to the properties of the Monotone Homogeneity Model (MHM), characterised by uni-dimensionality, local independence and latent monotonicity and the Double Monotone Model (DMM), characterised by the assumptions of the MHM and, in addition, of non-intersecting item response functions. We analysed these models using CAIDS-Q data from 319 people referred to child clinical services. Of these, 148 had a diagnosis of ID. The CAIDS-Q was found to conform to the properties of the MHM but not the DMM. In practice, this means that the CAIDS-Q total scores can be used to quickly estimate the level of a person’s functional ability. However, items of the CAIDS-Q did not show invariant item ordering, precluding the use of individual items in isolation as accurate indices of a person’s level of functional ability.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI