مقالات ترجمه شده

مقاله منطق فازی با ترجمه

دانلود مقاله منطق فازی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات منطق فازی با ترجمه ، مقالات منطق فازی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس منطق فازی ، دانلود ترجمه مقالات منطق فازی ، دانلود مقاله ISI منطق فازی ، ترجمه مقاله منطق فازی ، مقالات isi منطق فازی با ترجمه و گرایش های رشته منطق فازی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Project Portfolio Selection in Public Administration Using Fuzzy Logic

2013
1023
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy Logic Based Digital Image Edge Detection

2010
1095
word
6
رایگان

عنوان لاتین

An Efficient Technique to Control Road Traffic Using Fuzzy Neural Network System

2014
1257
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Improving on LEACH Protocol of Wireless Sensor Networks Using Fuzzy Logic

2010
1685
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Fuzzy logic based performance optimization with data aggregation in wireless sensor networks

2012
1686
word
7
رایگان

عنوان لاتین

An improved control algorithm of DSTATCOM for power quality improvement

2015
1926
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Design and Simulation of PD, PID and Fuzzy Logic Controller for Industrial Application

2014
2118
word
6
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI