مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت ریسک با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت ریسک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت ریسک با ترجمه ، مقالات مدیریت ریسک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت ریسک ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت ریسک ، دانلود مقاله ISI مدیریت ریسک ، ترجمه مقاله مدیریت ریسک ، مقالات isi مدیریت ریسک با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت ریسک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Optimal investment decisions when time-horizon is uncertain

2008
1004
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Insurance and the Credit Crisis: Impact and Ten Consequences for Risk Management and Supervision

2010
1664
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Optimal insurance risk allocation with steepest ascent and genetic algorithms

2013
1832
word
14
رایگان

عنوان لاتین

The relationship between liquidity risk and credit risk in banks

2014
1851
word
35
رایگان

عنوان لاتین

Urban flood disaster management

2012
2205
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Monitoring of compliance risk in the bank

2015
2345
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Problems Of Evaluation And Management Of Operational Risks In Banks

2015
2522
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Analysis of Basel III and Risk Management in Banking

2014
2532
word
7
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI