مقالات ترجمه شده

مقاله صرع با ترجمه

دانلود مقاله صرع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات صرع با ترجمه ، مقالات صرع با ترجمه ، دانلود مقاله بیس صرع ، دانلود ترجمه مقالات صرع ، دانلود مقاله ISI صرع ، ترجمه مقاله صرع ، مقالات isi صرع با ترجمه و گرایش های رشته صرع را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Role of the mTOR signaling pathway in epilepsy

2013
1490
word
20
رایگان

عنوان لاتین

A high sensitive voltammetric sensor for qualitative and quantitative determination of phenobarbital as an antiepileptic drug in presence of acetaminophen

2012
1491
word
15
رایگان

عنوان لاتین

mTOR inhibition modulates epileptogenesis, seizures and depressive behavior in a genetic rat model of absence epilepsy

2013
1530
word
37
رایگان

عنوان لاتین

Molecular and cellular basis of epileptogenesis in symptomatic epilepsy

2009
1687
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Follow-up study of idiopathic generalized epilepsy with associated absence seizure and myoclonic epilepsy of infancy

2017
2375
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Investigating personality in stuttering: Results of a case control study using the NEO-FFI

2011
2402
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Epileptic Seizure Prediction Based on Multivariate Statistical Process Control of Heart Rate Variability Features

2016
2761
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Abdominal epilepsy mimicking conversion disorder: a case report

2018
2931
word
2
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI