مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه های عصبی با ترجمه

دانلود مقاله شبکه های عصبی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه های عصبی با ترجمه ، مقالات شبکه های عصبی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه های عصبی ، دانلود ترجمه مقالات شبکه های عصبی ، دانلود مقاله ISI شبکه های عصبی ، ترجمه مقاله شبکه های عصبی ، مقالات isi شبکه های عصبی با ترجمه و گرایش های رشته شبکه های عصبی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Artificial intelligence for monitoring and supervisory control of process systems

2007
1066
word
29
رایگان

عنوان لاتین

Selection and fusion of facial features for face recognition

2009
1164
word
17
رایگان

عنوان لاتین

A Hybrid Method based on Time-Frequency Images for Classification of Alcohol and Control EEG Signals

2010
2163
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Predictive modeling of hospital readmissions using metaheuristics and data mining

2015
3623
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Lung cancer classification using neural networksfor CT images

2014
3809
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Model of the forecasting cash withdrawals in the ATM network

2016
4014
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Convolutional Neural Networks for Speech Recognition

2014
4587
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Two-Class Weather Classification

2016
4606
word
35
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI