مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه توزیع با ترجمه

دانلود مقاله شبکه توزیع با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه توزیع با ترجمه ، مقالات شبکه توزیع با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه توزیع ، دانلود ترجمه مقالات شبکه توزیع ، دانلود مقاله ISI شبکه توزیع ، ترجمه مقاله شبکه توزیع ، مقالات isi شبکه توزیع با ترجمه و گرایش های رشته شبکه توزیع را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The Multi-criteria Decision Support in Choosing the Efficient Location of Warehouses in the Logistic Network

2017
2608
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Development of a Self-Healing Strategy With Multiagent Systems for Distribution Networks

2016
3119
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Development of a Self-Healing Strategy With Multiagent Systems for Distribution Networks

2016
3529
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Energy management at the distribution grid using a Battery Energy Storage System (BESS)

2016
4080
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Simultaneous placement of DG and capacitor in distribution network

2016
4095
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Network Theory and Smart Grid Distribution Automation

2014
4118
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Integrated Planning of Distribution Systems with Distributed Generation and Demand Side Response

2015
4396
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Maximizing DISCO profit in active distribution networks by optimal planning of energy storage systems and distributed generators

2016
4694
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI