مقالات ترجمه شده

پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب کارآمد محل انبارها در شبکه تهیه و توزیع

عنوان فارسی

پشتیبانی تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب کارآمد محل انبارها در شبکه تهیه و توزیع


عنوان لاتین

The Multi-criteria Decision Support in Choosing the Efficient Location of Warehouses in the Logistic Network

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 2608
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 9
نام مجله Procedia Engineering
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

محل تأسیسات انبار یک مسئله پیچیده چند هدفه است. برای تعیین این مکان می توانید از مدل های ریاضی مختلف که مکان را با توجه به قیدهای پذیرفته شده و توابع معیار شرح می دهند استفاده کنید. این مقاله محل انبارها را در شبکه توزیع ارائه می دهد. شبکه توزیع شامل تامین کنندگان، به طور بالقوه انبار بامحل معلوم و دریافت کنندگان می باشد. انواع قیدهایی که باید در نظر گرفته شوند، به عنوان مثال ظرفیت تولید تامین کنندگان،خریداران، ظرفیت ذخیره سازی، تصمیم گیری در مورد محل نهایی هدف شبکه توزیع را مشکل می کند. مشکل محل انبار در شبکه توزیع یک مشکل بهینه سازی چند معیاره است که به شاخص کمی و کیفی بستگی دارد. به طور کلی، معیارهای بهینه سازی عبارتند از: حداقل هزینه های ذخیره سازی، هزینه های انتقال کالا از طریق تسهیلات انبار، هزینه حمل و نقل کالا به تسهیلات انبار، و غیره. پیچیدگی مشکل محل انبار توسط تنوع قیدها و متغیرهای تصمیم گیری (به عنوان مثال نوع متغیرهای تصمیم باینری و نوع متغیرهای واقعی) تحمیل می شود، جستجوی مکان های بسیاری از امکانات انبار در همان زمان، جنبه های چند معیاره از این مشکل نیاز به استفاده از یک الگوریتم بهینه سازی مناسب را به اندازه کافی به مسئله محل حاضر تحمیل می کند. الگوریتم ژنتیک یک ابزار بهینه سازی عملی است که بسیاری از مشکلات تصمیم گیری سخت را حل می کند. لازم به ذکر است که در مشکلات پیچیده این ابزار راه حل بهینه را تضمین نمی کند، اما تا حدودی بهینه است. با این وجود ، کیفیت راه حل پذیرفته شده است

چکیده لاتین

The warehouse facilities location is a complex multi-objective decision problem. In order to determine this location one can use a different mathematical models that describe the location according to the accepted constraints and criterion functions. This paper presents the warehouses location in the logistic network. The logistic network consists of suppliers, potentially warehouses with the known location and recipients. The variety of constraints that must be considered e.g. the production capacity of suppliers, buyers, the storage capacity makes it difficult to decide on the final location of objects of the logistic network. The warehouse location problem in the logistics network is multi-criteria optimization problem that depends on quantitative and qualitative criteria. In general, the optimization criteria takes the form: minimal storage costs, transition costs of the cargo through warehouse facilities, the cost of cargo transport to the warehouse facility, etc. The complexity of the warehouse location problem dictated by the diversity of constraints and decision variables (e.g. the type of binary decision variables and the real type of variables), the search for the location of many warehouse facilities at the same time, multi-criteria aspects of the problem imposes the need for the application of an appropriate optimization algorithm adequately to the presented location problem. The genetic algorithm is a practical optimisation tool solving many difficult decision problems. It should be underlined that in complicated problems this tool does not guarantee the optimal solution, but sub-optimal. Despite that, the quality of the solution is accepted by decision-makers.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI