مقالات ترجمه شده

برنامه ریزی یکپارچه سیستمهای توزیع و پاسخ سمت تقاضا و تولید توزیعی

عنوان فارسی

برنامه ریزی یکپارچه سیستمهای توزیع و پاسخ سمت تقاضا و تولید توزیعی


عنوان لاتین

Integrated Planning of Distribution Systems with Distributed Generation and Demand Side Response

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 4396
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 12
نام مجله Energy Procedia
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

موضوعات برنامه ریزی و عملیاتی سیستمهای توزیع بسیار مورد توجه محققان توسعه شبکه های هوشمند قرار گرفته است. مدل جدید برنامه ریزی یکپارچه سیستمهای توزیع و شیوه های حل در این مقاله مطرح شده که به بررسی روش بهبود اقتصاد و اعتبار برنامه ریزی سیستم توزیع با استفاده کامل از منابع پاسخ سمت تقاضا (DSR) و تولید توزیعی (DG) می پردازد. تابع هدف برنامه ریزی با ملاحظه سرمایه ریزی و هزینه عملیات DG، هزینه اتلاف انتقال، هزینه جبران بارهای متناوب ، هزینه خرید برق، و منافع زیست محیطی پس از یکپارچگی DG شکل می شود. طرح یکپارچه برنامه ریزی با معرفی قیمت القاکننده از بار متناوب به مدل برنامه ریزی سیستم توزیع بدست می آید. الگوریتم هوشمند هیبرید شامل ماشینهای بردار پشتیبان (SVM) و الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات (PSO) برای حل مدل برنامه ریزی یکپارچه مطرح می شود. اثربخشی و مزایایی این مدل و الگوریتمها و لزوم بررسی منابع سمت تقاضا با موارد شبیه سازی براساس سیستم توزیع واقعی منطقه ای در چین تایید می شوند.

چکیده لاتین

The planning and operational issues of distribution systems have attracted more and more attentions from researchers with the development of Smart Grids. A new integrated planning model of distribution systems and the solution methods are proposed in this paper to investigate the way of improving the economy and reliability of distribution system planning by making full use of distributed generation (DG) and demand side response (DSR) resources. The planning objective function is formed by taking consideration of the investment and operation cost of DG, transmission loss cost, compensation cost for interruptible loads, purchasing electricity cost, and the environmental benefits after integration of DG. The integrated planning scheme will be acquired by introducing price induced interruptible load to distribution system planning model. A hybrid intelligent algorithm consisting of support vector machines (SVM) and particle swarm optimization algorithm (PSO) is proposed to solve the integrated planning model. The effectiveness and advantages of the model and algorithms and the necessity of considering the demand side resources are verified by simulation cases based on a real regional distribution system in China.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI