مقالات ترجمه شده

مقاله زیست شناسی با ترجمه

دانلود مقاله زیست شناسی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات زیست شناسی با ترجمه ، مقالات زیست شناسی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس زیست شناسی ، دانلود ترجمه مقالات زیست شناسی ، دانلود مقاله ISI زیست شناسی ، ترجمه مقاله زیست شناسی ، مقالات isi زیست شناسی با ترجمه و گرایش های رشته زیست شناسی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A genetic model for gallbladder carcinogenesis and its dissemination

2014
1140
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Pro cambium formation and proliferation: two sides of the same coin

2015
1146
word
10
رایگان

عنوان لاتین

The effects of metaNothionein 2A polymorphism on placental cadmium accumulation: is metallothionein a modifiying factor in transfer of micronutrients to the fetus?

2011
1172
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Filamentous pathogen effector functions: of pathogens, hosts and microbiomes

2014
1176
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Syndromes of sustainability of development for assessing the vulnerability of coupled human–environmental systems. The case of hydrometeorological disasters

2007
1180
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Integrating nitric oxide into salicylic acid and jasmonic acid / ethylene plant defense pathways

2013
1186
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Synthetic Genomes for Synthetic Biology

2010
1213
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Plant virus expression vectors set the stage as production platforms for biopharmaceutical proteins

2012
1314
word
11
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI