مقالات ترجمه شده

مقاله درمان شناختی با ترجمه

دانلود مقاله درمان شناختی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات درمان شناختی با ترجمه ، مقالات درمان شناختی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس درمان شناختی ، دانلود ترجمه مقالات درمان شناختی ، دانلود مقاله ISI درمان شناختی ، ترجمه مقاله درمان شناختی ، مقالات isi درمان شناختی با ترجمه و گرایش های رشته درمان شناختی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Assessing fidelity to evidence-based practices in usual care: The example of family therapy for adolescent behavior problems

2013
1512
word
23
رایگان

عنوان لاتین

Acceptance and commitment group therapy for health anxiety – Results from a pilot study

2013
1988
word
15
رایگان

عنوان لاتین

Group Training of Stress Management vs. Group Cognitive-Behavioral Therapy in Reducing Depression, Anxiety and Perceived Stress Among HIV-Positive Men

2013
1989
word
6
رایگان

عنوان لاتین

The effectiveness of Gestalt therapy and cognitive therapy to improve the quality of life of patients with Hypertension

2015
1991
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Acceptance and Commitment Therapy: Empirical Considerations

2013
3560
word
8
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI