مقالات ترجمه شده

مقاله داده کاوی با ترجمه

دانلود مقاله داده کاوی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات داده کاوی با ترجمه ، مقالات داده کاوی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس داده کاوی ، دانلود ترجمه مقالات داده کاوی ، دانلود مقاله ISI داده کاوی ، ترجمه مقاله داده کاوی ، مقالات isi داده کاوی با ترجمه و گرایش های رشته داده کاوی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Perspective Analysis of Traffic Accident using Data Mining Techniques

2011
1223
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Design and Implementation of Data Warehouse with Data Model using Survey-based Services Data

2014
1297
word
19
رایگان

عنوان لاتین

An Intrusion Detection System Based on KDD-99 Data using Data Mining Techniques and Feature Selection

2014
1398
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Applying data mining and Computer Vision Techniques to MRI to estimate quality traits in Iberian hams

2014
1549
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Advance data mining for Monte Carlo simulation in project management

2013
1550
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Application of Data Mining Techniques for Software Reuse Process

2012
1551
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Genetic-fuzzy mining with multiple minimum supports based on fuzzy clustering

2011
1651
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI