مقالات ترجمه شده

مقاله حسابرسی با ترجمه

دانلود مقاله حسابرسی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات حسابرسی با ترجمه ، مقالات حسابرسی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس حسابرسی ، دانلود ترجمه مقالات حسابرسی ، دانلود مقاله ISI حسابرسی ، ترجمه مقاله حسابرسی ، مقالات isi حسابرسی با ترجمه و گرایش های رشته حسابرسی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The influence of litigation risk and internal audit source on reliance decisions

2010
1152
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Impact of Audit Committee and Audit Quality on Preventing Earnings Management in the Pre- and Post- Nigerian Corporate Governance Code 2011

2015
1268
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Audit Quality: A Cross National Comparison of Audit Regulatory Regimes

2014
1274
word
31
رایگان

عنوان لاتین

The influence of the audit report on the relevance of accounting information reported by listed Romanian companies

2015
1279
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Does reliance on internal auditors’ work reduced the external audit cost and external audit work?

2014
1280
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Internal auditors’ use of interpersonal likability, arguments, and accounting information in a corporate governance setting

2014
1281
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Disclosure of corporate governance structure and the likelihood of fraudulent financial reporting

2014
1596
word
7
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI