مقالات ترجمه شده

کیفیت حسابرسی: مقایسه یک صلیب ملی حسابرسی نظام های نظارتی

عنوان فارسی

کیفیت حسابرسی: مقایسه یک صلیب ملی حسابرسی نظام های نظارتی


عنوان لاتین

Audit Quality: A Cross National Comparison of Audit Regulatory Regimes

مشخصات کلی

سال انتشار 2014
کد مقاله 1274
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 31
نام مجله Journal of Accounting, Auditing & Finance
نشریه SAGE
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

اهمیت ترویج حسابرسی توسط یک سری از مشخصات برجسته رسوایی های حسابداری در آغاز هزاره بسیار دقیق تر شده است. این رسوایی باعث مقررات سختگیرانه تر در طول حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی و ایجاد نهادهای نظارتی حسابرسی مانند هیئت نظارت شرکت های عمومی حسابداری (PCAOB) در ایالات متحده و هیئت نظارت عمومی (POB) در انگلستان شد. به موازات، جهانی شدن رو به رشد کسب و کار تبعیت از یک مجموعه مشترک از استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) مطرح شده است. حتی اگر یک استاندارد مشترک اعلام شده است، آن به نتایج مشابهی منجر نخواهد شد اگر در سراسر کشور به صورت متفاوت اجرا شود. بنابراین، بررسی حسابرسی رژیم های نظارتی در ملل مختلف و وضعیت بازرسی ممیزی مرزی مهم است. بر این اساس، ما از توصیف موسسات متقابل ملی (به عنوان مثال، فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) آغاز کردیم، که تاثیر انتخاب نظارتی ملی است. سپس ما مقررات حسابرسی حسابرسان شرکت های عمومی از یک گروه انتخابی از قدرت های بزرگ اقتصادی را بررسی و بر اساس این تجزیه و تحلیل، ما چالش ها و موانع برای درگیر شدن در حسابرسی داخل ملی، ممیزی متقابل ملی / بازرسی مورد بحث قرار دادیم، و چالش های مطرح شده توسط تفاوت در استانداردهای حسابرسی در ملل مختلف پیوند داده(به عنوان مثال، با سرمایه گذاری های مشترک، و غیره) را مورد استفاده قرار دادیم. این بحث شامل اثرات فرهنگ ملی، حمایت قانونی سرمایه گذار، توسعه اقتصادی، و استاندارد متفاوت منابع مالی است.

چکیده لاتین

The importance of fostering more accurate audits has been heightened by a series of highprofile accounting scandals at the beginning of the millennium. These scandals prompted more stringent regulations over corporate governance and financial reporting and the creation of audit oversight bodies as the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) in the United States and the Public Oversight Board (POB) in the United Kingdom. In parallel, the growing globalization of business has brought forth calls for adherence to a common set of International Financial Reporting Standards (IFRS). Even if a common standard is promulgated, it will not lead to similar results if implementation differs across countries. Therefore, it is important to investigate the auditing regulatory regimes in different nations and the status of cross-border audit inspections. Accordingly, we begin by describing the cross-national institutions (e.g., the International Federation of Accountants [IFAC]) that impact national regulatory choices. Then we survey the audit regulatory practices of public company auditors of a select group of major economic powers and based on this analysis, we discuss the challenges and obstacles to engaging in intra-national audit, cross-national audit/inspections, and the challenges posed by differences in auditing standards used in various linked (e.g., by joint ventures, etc.) nations. We include in this discussion the effects of national culture, investor legal protection, economic development, and differing financial standard sources

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI