مقالات ترجمه شده

مقاله جامعه با ترجمه

دانلود مقاله جامعه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات جامعه با ترجمه ، مقالات جامعه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس جامعه ، دانلود ترجمه مقالات جامعه ، دانلود مقاله ISI جامعه ، ترجمه مقاله جامعه ، مقالات isi جامعه با ترجمه و گرایش های رشته جامعه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

An examination to effects of Gender Differences on the Corporate Social Responsibility (CSR)

2014
1022
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Marketing Mix for Next Generation Marketing

2014
1036
word
6
رایگان

عنوان لاتین

WOMEN AND THE LEADERSHIP PARADIGM: BRIDGING THE GENDER GAP

2010
1212
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Quality of social networks and educational investment decisions

2013
1272
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Сognitive management: theory and practice in the organization

2015
1310
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Challenges for Communicators in Future Australian Local Government

2014
1320
word
15
رایگان

عنوان لاتین

The roles of brand community and community engagement in building brand trust on social media

2014
1612
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI