مقالات ترجمه شده

مقاله تولید با ترجمه

دانلود مقاله تولید با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات تولید با ترجمه ، مقالات تولید با ترجمه ، دانلود مقاله بیس تولید ، دانلود ترجمه مقالات تولید ، دانلود مقاله ISI تولید ، ترجمه مقاله تولید ، مقالات isi تولید با ترجمه و گرایش های رشته تولید را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

An Axiomatic Design approach for customer satisfaction through a Lean Start-Up framework

2016
3895
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A knowledge-based social networking app for collaborative problem-solving in manufacturing

2016
4012
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of flexibility for the effective change management of manufacturing organizations

2009
4104
word
14
رایگان

عنوان لاتین

The role of leadership in implementing lean manufacturing

2017
4278
word
13
رایگان
عنوان فارسی تولید هوشمند

عنوان لاتین

Smart Manufacturing

2017
4418
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Implementation of an Overall Design of a Flexible Manufacturing System

2015
4635
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Production planning: An improved hybrid approach

2005
4643
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Strategy map of servitization

2016
4852
word
32
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI