مقالات ترجمه شده

مقاله تصفیه فاضلاب با ترجمه

دانلود مقاله تصفیه فاضلاب با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات تصفیه فاضلاب با ترجمه ، مقالات تصفیه فاضلاب با ترجمه ، دانلود مقاله بیس تصفیه فاضلاب ، دانلود ترجمه مقالات تصفیه فاضلاب ، دانلود مقاله ISI تصفیه فاضلاب ، ترجمه مقاله تصفیه فاضلاب ، مقالات isi تصفیه فاضلاب با ترجمه و گرایش های رشته تصفیه فاضلاب را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Modelling the energy demands of aerobic and anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment

2011
1371
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Application of membrane bioreactor technology in treating high strength industrial wastewater: a performance review

2012
1373
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Perspectives on anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater: A critical review

2012
1379
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment: A review

2012
1383
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Mathematical modelling of anaerobic reactors treating domestic wastewater: Rational criteria for model use

2006
1582
word
22
رایگان

عنوان لاتین

COMPARISON OF CONVENTIONAL WATER TREATMENT TECHNOLOGIES WITH SOIL BIOTECHNOLOGY

2015
2316
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Biotreatment of real petroleum wastewater using non-acclimated immobilized mixed cells in spouted bed bioreactor

2018
3891
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI