مقالات ترجمه شده

بیوراکتور غشایی بی هوازی برای تصفیه ی فاضلاب

عنوان فارسی

بیوراکتور غشایی بی هوازی برای تصفیه ی فاضلاب


عنوان لاتین

Anaerobic membrane bioreactors for wastewater treatment: A review

مشخصات کلی

سال انتشار 2012
کد مقاله 1383
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 18
نام مجله Chemical Engineering Journal
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

در این مقاله وضعیت فناوری بیوراکتور غشایی بی هوازی از نظر عملکرد و موانع استفاده از آن در مقیاس صنعتی از سال 2006 تا به امروز بررسی می شود. تمام مطالعاتی که در این مقاله بررسی می شوند در سطح آزمایشی بودند و در آنها توصیفی در مورد کاربردهای صنعتی واقعی ارائه نشده است . بیوراکتور غشایی بی هوازی مجهز به غشاهای ورقه مسطح ، فیبر توخالی یا غشای لوله ای بودند که در منطقه ی میکروفیلتر یا اولترا فیلتر کار می کردند ولی استفاده از غشاهای سرامیکی چندان گزارش نشده بود. تحت شرایط نرمال از نظر فشار تراغشایی بین غشای فیبر تو خالی و غشاهای ورقه ی مسطح نباید تفاوتی وجود داشته باشد ولی به دلیل برش هیدرولیک ناکافی در فیبرها غشاهای فیبر توخالی موجب افزایش فشار ترا غشایی می شوند. بیوراکتور غشایی بی هوازی در شرایط میان دما یا گرما دوستی آزمایش شدند. استفاده از شرایط گرما دوستی امکان تصفیه ی بار آلی بیشتر را فراهم می آورد. راندمان حذف نیاز به اکسیژن 99% ، راندمان حذف کامل جامدات معلق 100% و حذف کامل عوامل بیماری زا گزارش شده است. بنابراین آب های تصفیه شده را می توان مستقیما در بستر های آب تخلیه کرد یا برای آبیاری مزارع استفاده نمود. انرژی تجدید پذیر که در این تاسیسات تولید شدند (از تولید متان) نیازهای انرژی برای فیلتراسیون متان را پوشش می دهد. بیوراکتور غشایی بی هوازی یک فناوری جذاب است که به تحقیقات بیشتر و صنعتی شدن نیاز دارد. ولی رسوب گیری غشا که هنوز مساله اصلی تمام بیوراکتور های غشایی به شمار می رود تحت شرایط بی هوازی شدید تر از وضعیت هوازی می باشد.

چکیده لاتین

This review provides an overview of the present situation, from 2006 to date, of the anaerobic membrane bioreactor technology with special emphasis on performance and bottlenecks in terms of its application at industrial scale. Most of the studies considered in this review were performed at bench scale; there is no description of real industrial applications in the literature and almost no pilot cases have been described. Anaerobic membrane bioreactors were fitted with flat sheet, hollow fibre or tubular membranes operating either in the microfiltration or in the ultrafiltration region, but the use of ceramic membranes has not been widely reported. Even though, under normal conditions, there should not be any difference in transmembrane pressure between hollow fibre and flat sheet membranes, hollow fibre membranes may lead to higher transmembrane pressures due to insufficient hydraulic shear on each of their fibres. Bioreactors were mainly tested under mesophilic or thermophilic conditions. The application of thermophilic conditions allowed treating higher organic loading rates. Chemical oxygen demand removal efficiencies up to 99%, total suspended solids removal efficiencies up to 100%, and complete removal of pathogens were reported. Therefore, treated waters may be directly discharged into water bodies or re-used for unrestricted crop irrigation if they meet the effluent discharge or irrigation standard of the area. The renewable energy produced within the plants (i.e. from methane production) was reported to cover the energy required for membrane filtration and the excess energy could be further used. Anaerobic membrane bioreactors are an attractive technology that needs further research efforts and industrialisation. However, membrane fouling, which still remains a major problem for all membrane bioreactors, seems much more severe under anaerobic conditions than aerobic ones

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI