مقالات ترجمه شده

مقاله ترافیک با ترجمه

دانلود مقاله ترافیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ترافیک با ترجمه ، مقالات ترافیک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ترافیک ، دانلود ترجمه مقالات ترافیک ، دانلود مقاله ISI ترافیک ، ترجمه مقاله ترافیک ، مقالات isi ترافیک با ترجمه و گرایش های رشته ترافیک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Perspective Analysis of Traffic Accident using Data Mining Techniques

2011
1223
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Automated section speed control on motorways: An evaluation of the effect on driving speed

2014
1291
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Tourism Flows Prediction Based on an Improved Grey

2014
1328
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Prediction of vehicle traffic accidents using bayesian networks

2014
1329
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Tools for Assessing the Safety Impact of Interventions on Road Safety

2012
1391
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Trade-Offs for Video-Providers in LTE Networks: Smartphone Energy Consumption Vs Wasted Traffic

2013
1414
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Scheduling Techniques Evaluation in LTE systems with Mixed Data Traffic

2010
1417
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Robust and Dynamic Data Aggregation in Wireless Sensor Networks: a Cross-layer Approach

2012
1458
word
12
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI