مقالات ترجمه شده

مقاله ژئوسنتتیک با ترجمه

دانلود مقاله ژئوسنتتیک با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات ژئوسنتتیک با ترجمه ، مقالات ژئوسنتتیک با ترجمه ، دانلود مقاله بیس ژئوسنتتیک ، دانلود ترجمه مقالات ژئوسنتتیک ، دانلود مقاله ISI ژئوسنتتیک ، ترجمه مقاله ژئوسنتتیک ، مقالات isi ژئوسنتتیک با ترجمه و گرایش های رشته ژئوسنتتیک را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Numerical study on ground improvement for liquefaction mitigation using stone columns encased with geosynthetics

2015
2203
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Effects of geosynthetics on reduction of reflection cracking in asphalt overlays

2009
4301
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Evaluation of anti-reflective cracking systems using geosynthetics in the interlayer zone

2011
4302
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Geosynthetics with Enhanced Lateral Drainage Capabilities in Roadway Systems

2017
4305
word
38
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI