مقالات ترجمه شده

مطالعه عددی بهسازی خاک با استفاده از ستون های سنگی پوشیده شده با ژئوسنتتیک با هدف کاهش روانگرایی

عنوان فارسی

مطالعه عددی بهسازی خاک با استفاده از ستون های سنگی پوشیده شده با ژئوسنتتیک با هدف کاهش روانگرایی


عنوان لاتین

Numerical study on ground improvement for liquefaction mitigation using stone columns encased with geosynthetics

مشخصات کلی

سال انتشار 2015
کد مقاله 2203
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 13
نام مجله Geotextiles and Geomembranes
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

از ستون های سنگی پوشیده شده با ژئوسنتتیک (ESC) به طور گسترده ای برای بهسازی خاک های سست استفاده می شود. این در حالی است که تاکنون، مطالعه ای برای ارزیابی استفاده از ESC ها در بهسازی لایه های ماسه ای صورت نگرفته است. در این مطالعه، برای بررسی بهسازی لایه های ماسه ای اشباع با شیب ملایم به کمک ESC، از تحلیل اجزای محدود (FE) سه بعدی استفاده شده است. در این راستا، تاثیر روکش در روش ESC و نیز پارامترهای مهم طراحی جهت کاهش تغییر مکان جانبی زمین شامل ضخامت، سختی کششی و نفوذپذیری ژئوسنتتیک، قطر ESC و نیز بارگسترده وارد بر سطح ستون سنگی (SC) مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، روش ESC در مقایسه با روش SC منجر به کاهش بیشتر تغییر شکل جانبی می شود. هم چنین، با افزایش سختی و ضخامت ژئوسنتتیک و قطر ESC، سختی زمین نیز به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته ولی کارآیی پوشش به تدریج کاهش می یابد. با افزایش نفوذپذیری ژئوسنتتیک به بیش از m/s 0.1، تغییر مکان جانبی زمین نیز به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. بار سطحی بزرگ تر مانع روانگرایی نمی شود ولی تغییر مکان هایی به مراتب کمتر به همراه داشته و هیچ گونه تغییر شکل دائمی ایجاد نمی کند.

چکیده لاتین

The geosynthetic-encased stone column (ESC) strategy has been extensively used for improving soft soils. However, no studies have been conducted to assess the use of ESCs to mitigate sand strata. In this study, three-dimensional finite element (FE) analyses were conducted to explore the mitigation of mildly sloped saturated sand strata using ESC approaches. We investigated the encasement effect in ESC remediation and the effect of the following important design parameters in reducing lateral ground deformation: the thickness, the tensile stiffness, and the permeability of the geosynthetic; the ESC diameter; and the distributed load at the stone column (SC) surface. The results showed that the ESC remediation reduced more lateral deformation, compared to the SC approach. The ground stiffening was also dramatically enhanced as the stiffness and thickness of the geosynthetic and the ESC diameter were increased, but the encased efficiency gradually decreased. The lateral ground displacement began to decrease significantly when the permeability of the geosynthetic exceeded 0.1 m/s. The larger surface load did not prevent soil liquefaction, but it produced significantly less displacements and virtually no permanent deformation

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI