مقالات ترجمه شده

مقاله پهنای باند با ترجمه

دانلود مقاله پهنای باند با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات پهنای باند با ترجمه ، مقالات پهنای باند با ترجمه ، دانلود مقاله بیس پهنای باند ، دانلود ترجمه مقالات پهنای باند ، دانلود مقاله ISI پهنای باند ، ترجمه مقاله پهنای باند ، مقالات isi پهنای باند با ترجمه و گرایش های رشته پهنای باند را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

RESEARCH Open Access Distributed admission control protocol for end-toend QoS assurance in ad hoc wireless networks

2011
1678
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Goodness-of-fit tests for the error distribution in nonparametric regression

2010
2122
word
19
رایگان

عنوان لاتین

An Efficient Priority Packet Scheduling Algorithm for Wireless Sensor Network

2012
2144
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive Software-Defined Visible Light Communication Networks

2017
4453
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Data Reduction as a Service in Smart City Architecture

2017
4463
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Clustering based virtual machines placement in distributed cloud computing

2017
4585
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Design of practical broadband matching networks with commensurate transmission lines

2013
4690
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI