مقالات ترجمه شده

مقاله نانو کامپوزیت با ترجمه

دانلود مقاله نانو کامپوزیت با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات نانو کامپوزیت با ترجمه ، مقالات نانو کامپوزیت با ترجمه ، دانلود مقاله بیس نانو کامپوزیت ، دانلود ترجمه مقالات نانو کامپوزیت ، دانلود مقاله ISI نانو کامپوزیت ، ترجمه مقاله نانو کامپوزیت ، مقالات isi نانو کامپوزیت با ترجمه و گرایش های رشته نانو کامپوزیت را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Magnetic multi-wall carbon nanotube nanocomposite as an adsorbent for preconcentration and determination of lead (II) and manganese (II) in various matrices

2013
1478
word
17
رایگان

عنوان لاتین

Synthesis and Examination of Nanocomposites Based on Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) for Medicinal Use

2017
3155
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Chitosan — Locust bean gum interpenetrating polymeric network nanocomposites for delivery of aceclofenac

2017
3322
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Reinforcing Effects of Graphene Oxide on Portland Cement Paste

2014
4580
word
15
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI