مقالات ترجمه شده

سنتز و بررسی نانو کامپوزیت ها بر اساس پلی (2-هیدروکسی اتیل متاکریلات) برای استفاده دارویی

عنوان فارسی

سنتز و بررسی نانو کامپوزیت ها بر اساس پلی (2-هیدروکسی اتیل متاکریلات) برای استفاده دارویی


عنوان لاتین

Synthesis and Examination of Nanocomposites Based on Poly(2-hydroxyethyl methacrylate) for Medicinal Use

مشخصات کلی

سال انتشار 2017
کد مقاله 3155
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 11
نام مجله Nanoscale Research Letters
نشریه Springer
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام شده است
جداول داخل مقاله ترجمه شده است

چکیده فارسی

آماده سازی نانوکامپوزیت های مبتنی بر پلی (2-هیدروکسی اتیل متاکریلات) () (PHEMAبا استفاده از روش های مختلف مانند سنتز با آب به عنوان پروژن، پر کردن ماتریس پلیمر توسط سیلیکا و تشکیل پلیمرهای متقاطع پلیمر با پلی اورتان نشان داده شد. ترکیب ترکیبات مختلف بیولوژیکی فعال (BAC) مانند مترونیدازول، decamethoxin، سولفات روی، نیترات نقره یا اسید آمینه گلیسین و تریپتوفان به نانوکامپوزیت ها به دست آمد. BAC به داخل ماتریس پلیمری (1) به طور مستقیم یا (2) با محلول سیلیس کلوئیدی یا (3) از طریق بی حرکت شدن روی سیلیکا (sol-densil) وارد شد. مورفولوژی مواد آماده شده با میکروسکوپ اسکن لیزر و میکروسکوپ الکترونی کم خلاء مورد بررسی قرار گرفت. در خشک کردن انجماد در خلاء، تصویربرداری قبلی برای بهبود تجسم ساختار متخلخل کامپوزیت ها پیشنهاد شد. مورفولوژی مواد آماده شده با میکروسکوپ اسکن لیزر و میکروسکوپ الکترونی خلاء پایین مورد بررسی قرار گرفت. در خشک کردن انجماد در خلاء، تصویربرداری قبلی برای بهبود تجسم ساختار متخلخل کامپوزیت ها پیشنهاد شد. برهم کنش بین ماتریس PHEMA و پرکننده سیلیکا با استفاده از طیف سنجی IR مورد بررسی قرار گرفت. جذب 2-هیدروکسی اتیل متاکریلات و BAC از محلول آبی روی سطح سیلیکا نیز مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب فاز و پایداری حرارتی کامپوزیت ها با استفاده از روش آنالیز ترموگراویمتری / دیفرانسیل حرارتی مورد مطالعه قرار گرفت. انتشار BAC به محیط آب از کامپوزیت های آماده شده بستگی به روش سنتز دارد و به طور قابل توجهی متفاوت است. مواد پایه PHEMA که توسط انتشار کنترل شده با BAC مشخص می شوند، دارای قابلیت بالایی برای استفاده در ساخت دستگاه های مختلف جراحی مانند ایمپلنت، کاتتر و تجهیزات درین می باشند.

چکیده لاتین

Preparation of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) based nanocomposites using different approaches such as synthesis with water as the porogen, filling of polymer matrix by silica and formation of interpenetrating polymer networks with polyurethane was demonstrated. Incorporation of various biologically active compounds (BAC) such as metronidazole, decamethoxin, zinc sulphate, silver nitrate or amino acids glycine and tryptophan into nanocomposites was achieved. BAC were introduced into the polymer matrix either (1) directly, or (2) with a solution of colloidal silica, or (3) through immobilization on silica (sol-densil). Morphology of prepared materials was investigated by laser scanning microscopy and low-vacuum scanning electron microscopy. In vacuum freeze-drying, prior imaging was proposed for improving visualization of the porous structure of composites. The interaction between PHEMA matrix and silica filler was investigated by IR spectroscopy. Adsorption of 2-hydroxyethyl methacrylate and BAC from aqueous solution on the silica surface was also examined. Phase composition and thermal stability of composites were studied by the differential thermogravimetry/differential thermal analysis. Release of BAC into water medium from prepared composites were shown to depend on the synthetic method and differed significantly. Obtained PHEMA-base materials which are characterized by controlled release of BAC have a strong potential for application in manufacturing of different surgical devices like implants, catheters and drainages.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI