مقالات ترجمه شده

نانو کامپوزیت نانوتیوپ کربن مغناطیسی چند دیواره به عنوان جاذب برای تعیین ساختارهای متفاوت در منیزیم ( II ) و سرب ( II )

عنوان فارسی

نانو کامپوزیت نانوتیوپ کربن مغناطیسی چند دیواره به عنوان جاذب برای تعیین ساختارهای متفاوت در منیزیم ( II ) و سرب ( II )


عنوان لاتین

Magnetic multi-wall carbon nanotube nanocomposite as an adsorbent for preconcentration and determination of lead (II) and manganese (II) in various matrices

مشخصات کلی

سال انتشار 2013
کد مقاله 1478
فرمت فایل ترجمه Word
تعداد صفحات ترجمه 17
نام مجله Talanta
نشریه ScienceDirect
درج جداول و شکل ها در ترجمه انجام نشده است
جداول داخل مقاله ترجمه نشده است

چکیده فارسی

نانو کامپوزیت نانوتیوپ کربن چند دیواره مغناطیسی ( MMWCNT ) سنتز گردیده و به عنوان جاذب برای تعیین سرب ( II ) و منیزیم ( II ) کاربرد می یابد. ویژگی های MMWCNT با میکروسکوپ بررسی الکترون ( SEM ) ، پراش اشعه X ( XRD ) ، اسپکترومتر اشعه X پراکندگی انرژی ( EDS ) و اسپکترو فتومتر مادون قرمز انتقال fourier ( IR ـ FT ) مشخص می گردد. این جاذب مزیت هایی را در استخراج فاز جامد رایج ( SPE ) از لحاظ ساده سازی عملیاتی و صرفه جویی در زمان به همراه دارد. MMWCNT ، حامل فلزات هدف، به کمک آهن ربای خارجی به آسانی از محلول آبی جدا می گردد؛ بنابراین هیچ گونه فیلتر سازی یا سانتریفیوژ لازم نمی باشد بعد از استخراج و جمع آوری MMWCNT ، آنالیت های جذب شده رقیق سازی شده و یا اسپکترومتر جذب اتمی بررسی می گردند. آزمایشاتی صورت گرفته تا تأثیر پارامترهای جذب متفاوت مشخص شود. تحت شرایط بهینه، فاکتورهای پیشرفت و حدود تشخیص روش پیشنهادی برای Fb و Mn به ترتیب 0/1 و 6/0 است. روش کنونی به صورت موفقیت آمیزی برای تعیین مقادیر ( II ) Pb و ( II ) Mn در روژلب استفاده شده، نمونه های برنج مواد مرجع تایید شده برای بررسی درستی و دقت هستند.

چکیده لاتین

Magnetic multi-wall carbon nanotube (MMWCNT) nanocomposite was synthesized and used as an adsorbent for preconcentration and determination of lead (II) and manganese (II). The properties of MMWCNT were characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray diffraction (XRD), Energy dispersive X-ray spectrometry (EDS) and fourier transform infrared spectrophotometer (FT-IR). This adsorbent was found to be advantageous over conventional solid phase extraction (SPE) in terms of operational simplicity and low time-consuming. MMWCNT, carrying target metals, was easily separated from the aqueous solutions with the help of an external magnet; so, no filtration or centrifugation was necessary. After extraction and collection of MMWCNT, the adsorbed analytes were eluted and analyzed by flame atomic absorption spectrometry (FAAS). Experiments were carried out to investigate the influence of different sorption/desorption parameters. Under the optimized conditions, detection limits and enhancement factors of the proposed method for Pb and Mn were 1.0 and 0.6 mgL−1, 390 and 697 respectively. The presented procedure was successfully applied for determination of Pb(II) and Mn (II) contents in lipstick, rice samples and accuracy was evaluated analyzing a certified reference material Seronorm™ Urine LOT NO2525.

خرید و دانلود ترجمه این مقاله:

جهت خرید این مقاله ابتدا روی لینک زیر کلیک کنید، به صفحه ای وارد می شوید که باید نام و ایمیل خود را وارد کنید و پس از آن روی دکمه خرید و پرداخت کلیک نمایید، پس از پرداخت بلافاصله به سایت بازگشته و می توانید فایل خود را دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

دیدگاه ها

هیچ دیدگاهی برای این مقاله ثبت نشده است

ارسال دیدگاه

مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI