مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت پروژه با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت پروژه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت پروژه با ترجمه ، مقالات مدیریت پروژه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت پروژه ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت پروژه ، دانلود مقاله ISI مدیریت پروژه ، ترجمه مقاله مدیریت پروژه ، مقالات isi مدیریت پروژه با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت پروژه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The dynamic modeling of the project management process

2013
1062
word
4
رایگان

عنوان لاتین

Time-Cost Trade-Offs in Resource-Constraint Project Scheduling Problems with Overlapping Modes

2011
1235
word
33
رایگان

عنوان لاتین

A comparison of the performance of various project control methods using earned value management systems

2015
1275
word
51
رایگان

عنوان لاتین

The effects of Project Management Information Systems on decision making in a multi project environment

2012
1544
word
21
رایگان

عنوان لاتین

Advance data mining for Monte Carlo simulation in project management

2013
1550
word
10
رایگان

عنوان لاتین

A comparison of the performance of various project control methods using earned value management systems

2015
1615
word
41
رایگان

عنوان لاتین

New design for calculating Project Management Maturity (PMM)

2015
1740
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Review the benefits of using Value Engineering in Information Technology Project Management

2011
2099
word
14
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI