مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت عمومی با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت عمومی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت عمومی با ترجمه ، مقالات مدیریت عمومی با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت عمومی ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت عمومی ، دانلود مقاله ISI مدیریت عمومی ، ترجمه مقاله مدیریت عمومی ، مقالات isi مدیریت عمومی با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت عمومی را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Deepening the skills of staff in public administration

2013
1203
word
10
رایگان

عنوان لاتین

An Integrated Fuzzy Approach to Bidder Selection in Public Procurement: Serbian Government Case Study

2015
1525
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Assessing the effectiveness of a performance evaluation system in the public health care sector: some novel evidence from the Tuscany region experience

2012
1848
word
8
رایگان

عنوان لاتین

The application of artificial intelligence in public administration for forecasting high crime risk transportation areas in urban environment

2017
2195
word
7
رایگان

عنوان لاتین

PUBLIC SECTOR REFORMS AND NEW PUBLIC MANAGEMENT: EXPLORATORY EVIDENCE FROM AUSTRALIAN PUBLIC SECTOR

2017
4403
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Good Administration and Performance of Local Public Administration

2014
4909
word
5
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI