مقالات ترجمه شده

مقاله مدیریت زنجیره تامین با ترجمه

دانلود مقاله مدیریت زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مدیریت زنجیره تامین با ترجمه ، مقالات مدیریت زنجیره تامین با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مدیریت زنجیره تامین ، دانلود ترجمه مقالات مدیریت زنجیره تامین ، دانلود مقاله ISI مدیریت زنجیره تامین ، ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین ، مقالات isi مدیریت زنجیره تامین با ترجمه و گرایش های رشته مدیریت زنجیره تامین را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Supply chain management and advanced planning - basics, overview and challenges

2005
1128
word
18
رایگان

عنوان لاتین

Information Sharing in Supply Chain Management

2013
1597
word
6
رایگان

عنوان لاتین

Framework of Analyzing Service-Centric Cluster Supply Chain: A Case Study of Collaborative Procurement

2012
1674
word
24
رایگان

عنوان لاتین

CURRENT ISSUES AND CHALLENGES OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2012
2042
word
14
رایگان

عنوان لاتین

E-commerce Logistics in Supply Chain Management: Practice Perspective

2016
2213
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas

2016
2233
word
15
رایگان

عنوان لاتین

The impact of knowledge complementarities on supply chain performance through knowledge exchange

2015
2332
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI