مقالات ترجمه شده

مقاله مخابرات با ترجمه

دانلود مقاله مخابرات با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات مخابرات با ترجمه ، مقالات مخابرات با ترجمه ، دانلود مقاله بیس مخابرات ، دانلود ترجمه مقالات مخابرات ، دانلود مقاله ISI مخابرات ، ترجمه مقاله مخابرات ، مقالات isi مخابرات با ترجمه و گرایش های رشته مخابرات را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

An Ultra-Compact 15 and 110 Beam- Splitters In Photonic Crystal Slab

2017
3523
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Design, Simulation & Optimization of 2D Photonic Crystal Power Splitter

2013
3528
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Development of a Self-Healing Strategy With Multiagent Systems for Distribution Networks

2016
3529
word
17
رایگان

عنوان لاتین

A Novel Design of Reversible Logic based 1-Bit and 4-Bit ALU

2017
3533
word
7
رایگان

عنوان لاتین

Image processing method for multicore fiber geometric parameters

2016
4009
word
12
رایگان

عنوان لاتین

Refractive index sensor based on tapered multicore fiber

2017
4016
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Adaptive Software-Defined Visible Light Communication Networks

2017
4453
word
21
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI