مقالات ترجمه شده

مقاله فاضلاب با ترجمه

دانلود مقاله فاضلاب با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات فاضلاب با ترجمه ، مقالات فاضلاب با ترجمه ، دانلود مقاله بیس فاضلاب ، دانلود ترجمه مقالات فاضلاب ، دانلود مقاله ISI فاضلاب ، ترجمه مقاله فاضلاب ، مقالات isi فاضلاب با ترجمه و گرایش های رشته فاضلاب را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

Application of membrane bioreactor technology in treating high strength industrial wastewater: a performance review

2012
1373
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Perspectives on anaerobic membrane bioreactor treatment of domestic wastewater: A critical review

2012
1379
word
20
رایگان

عنوان لاتین

REVIEW ON APPLICATIONS OF UASB TECHNOLOGY FOR WASTEWATER TREATMENT

2013
1569
word
8
رایگان

عنوان لاتین

Application of UASB Reactor in Industrial Wastewater Treatment

2014
1570
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Mathematical modelling of anaerobic reactors treating domestic wastewater: Rational criteria for model use

2006
1582
word
22
رایگان

عنوان لاتین

Fe3O4/cyclodextrin polymer nanocomposites for selective heavy metals removal from industrial wastewater

2013
1802
word
24
رایگان

عنوان لاتین

COMPARISON OF CONVENTIONAL WATER TREATMENT TECHNOLOGIES WITH SOIL BIOTECHNOLOGY

2015
2316
word
5
رایگان

عنوان لاتین

Biotreatment of real petroleum wastewater using non-acclimated immobilized mixed cells in spouted bed bioreactor

2018
3891
word
20
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI