مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه های هوشمند با ترجمه

دانلود مقاله شبکه های هوشمند با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه های هوشمند با ترجمه ، مقالات شبکه های هوشمند با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه های هوشمند ، دانلود ترجمه مقالات شبکه های هوشمند ، دانلود مقاله ISI شبکه های هوشمند ، ترجمه مقاله شبکه های هوشمند ، مقالات isi شبکه های هوشمند با ترجمه و گرایش های رشته شبکه های هوشمند را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

GPS Spoofing Attack Characterization and Detection in Smart Grids

2016
2261
word
11
رایگان

عنوان لاتین

ICT for Renewable Energy Integration into Smart Buildings: IoT and Big Data Approach

2017
3024
word
9
رایگان

عنوان لاتین

Meter placement for low voltage system state estimation with distributed generation

2013
4182
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Integrated Planning of Distribution Systems with Distributed Generation and Demand Side Response

2015
4396
word
12
رایگان

عنوان لاتین

A Monitoring Method of Network Power Consumption Information Based on SNMP

2016
4471
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Energy Cooperation Optimization in Microgrids with Renewable Energy Integration

2016
4489
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Routing in Large Realistic PLC Smart-Grids

2017
4497
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI