مقالات ترجمه شده

مقاله شبکه بی سیم با ترجمه

دانلود مقاله شبکه بی سیم با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات شبکه بی سیم با ترجمه ، مقالات شبکه بی سیم با ترجمه ، دانلود مقاله بیس شبکه بی سیم ، دانلود ترجمه مقالات شبکه بی سیم ، دانلود مقاله ISI شبکه بی سیم ، ترجمه مقاله شبکه بی سیم ، مقالات isi شبکه بی سیم با ترجمه و گرایش های رشته شبکه بی سیم را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

PERFORMANCE EVALUATION OF AODV AND DSR ROUTING PROTOCOLS IN MANET NETWORKS

2012
1797
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Cross-Layer Architecture for Adaptive Video Multicast Streaming Over Multirate Wireless LANs

2007
2138
word
26
رایگان

عنوان لاتین

Fast heuristics for the frequency channel assignment problem in multi-hop wireless networks

2016
2307
word
31
رایگان

عنوان لاتین

QoS-aware energy-saving mechanism for hybrid optical-wireless broadband access networks

2017
2842
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Internet of Things Architecture: Recent Advances, Taxonomy, Requirements, and Open Challenges

2017
3387
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Fine-grained Channel Access in Wireless LAN

2010
3791
word
35
رایگان

عنوان لاتین

Mobility and Heterogeneity Aware Cluster-Based Data Aggregation for Wireless Sensor Network

2015
4013
word
22
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI