مقالات ترجمه شده

مقاله تلفن همراه با ترجمه

دانلود مقاله تلفن همراه با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات تلفن همراه با ترجمه ، مقالات تلفن همراه با ترجمه ، دانلود مقاله بیس تلفن همراه ، دانلود ترجمه مقالات تلفن همراه ، دانلود مقاله ISI تلفن همراه ، ترجمه مقاله تلفن همراه ، مقالات isi تلفن همراه با ترجمه و گرایش های رشته تلفن همراه را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

The Relationship between Information Technology and Marketing

2013
1210
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Understanding users’ initial trust in mobile banking: An elaboration likelihood perspective

2012
1298
word
13
رایگان

عنوان لاتین

Technology Trust and Mobile Banking Satisfaction: A Case of Malaysian Consumers

2014
1429
word
8
رایگان

عنوان لاتین

A Novel PSO-Based Algorithm for the Optimal Location of Controllers in Wireless Networks

2012
1646
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Impact of noise and interference on probabilistic broadcast schemes in mobile ad-hoc networks

2015
1691
word
20
رایگان

عنوان لاتین

Cognitive Multipath Multi-Channel Routing Protocol for Mobile Ad-Hoc Networks

2010
1743
word
10
رایگان

عنوان لاتین

PERFORMANCE EVALUATION OF AODV AND DSR ROUTING PROTOCOLS IN MANET NETWORKS

2012
1797
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Understanding User Behavior in Online Social Networks: A Survey

2013
1801
word
16
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI