مقالات ترجمه شده

مقاله اینترنت اشیا با ترجمه

دانلود مقاله اینترنت اشیا با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات اینترنت اشیا با ترجمه ، مقالات اینترنت اشیا با ترجمه ، دانلود مقاله بیس اینترنت اشیا ، دانلود ترجمه مقالات اینترنت اشیا ، دانلود مقاله ISI اینترنت اشیا ، ترجمه مقاله اینترنت اشیا ، مقالات isi اینترنت اشیا با ترجمه و گرایش های رشته اینترنت اشیا را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد.


عنوان لاتین

A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications

2017
3250
word
37
رایگان

عنوان لاتین

The Fog Computing Paradigm: Scenarios and Security Issues

2014
3253
word
19
رایگان

عنوان لاتین

Internet of Things (IoT) on Bio-Technology

2017
3795
word
11
رایگان

عنوان لاتین

Programmable architecture based on Software Defined Network for Internet of Things: Connected Dominated Sets approach

2018
3801
word
19
رایگان

عنوان لاتین

CCIoT-CMfg: Cloud Computing and Internet of Things-Based Cloud Manufacturing Service System

2014
5007
word
16
رایگان

عنوان لاتین

Cloud of Things: Integrating Internet of Things and cloud computing and the issues involved

2014
5009
word
10
رایگان

عنوان لاتین

A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things

2016
5051
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Optimized IoT service placement in the fog

2017
5059
word
19
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI