مقالات ترجمه شده

مقاله isi حسابداری و مالی با ترجمه

دانلود مقاله حسابداری و مالی با ترجمه ، دانلود رایگان مقالات حسابداری و مالی با ترجمه فارسی ، دانلود رایگان مقاله حسابداری و مالی با ترجمه ، دانلود مقالات حسابداری و مالی با ترجمه ، مقاله حسابداری و مالی با ترجمه ، مقالات حسابداری و مالی با ترجمه ، ترجمه مقاله حسابداری و مالی و گرایش های این رشته را می توان در این سایت به همراه فایل ورد ترجمه شده به زبان فارسی دانلود نمود تمامی مقالات از مجلات و ژورنال های معتبر جهانی می باشد که بر اساس سال انتشار آن دسته بندی گردیده است.


عنوان لاتین

Qualitative management accounting research: Assessing deliverables and relevance

2012
1358
word
33
رایگان

عنوان لاتین

The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities

2013
1357
word
25
رایگان

عنوان لاتین

The national policy-making process in the context of the international economic and financial movements

2014
1333
word
10
رایگان

عنوان لاتین

Financial development, institutions and banks

2014
1332
word
25
رایگان

عنوان لاتین

Empirical dynamics of emerging financial markets during the global mortgage crisis

2015
1330
word
28
رایگان
عنوان فارسی پویایی و توسعه مالی

عنوان لاتین

Firm dynamics and financial development

2012
1315
word
39
رایگان
مقالات معتبر علمی از ژورنال های ISI